Koostejoonised

Koostejoonised.

 

 

Koostejoonised on dokumendid, mis annavad ülevaate seadme komponentidest ja üksikdetailidest. See on vajalik koostatava toote kokku monteerimiseks ning kontrollimiseks. Mainitud joonised sisaldavad vajalikke kujutisi ja tehnilisi andmed. Sellest tingitult valitakse kujutised nii, et näidatud oleks toote kõigi detailide ja komponentide omavaheline sobivus.

Kolmemõõtmelised vaated võivad olla nii ühel kui mitmel lehel. Need vaated sisaldavad tavaliselt gabariit ja sõlmede vahelistele mõõtudele ka kaalu. Vajadusel lisaks ka muid täiendavaid tehnilised näitajad ja tingimusi.

 

 

Osade loetelu.

 

 

Osade loetelu võib vastavalt soovile ja vajadusele asetseda joonisel, kui ka eraldi lisadokumendina. Selles loetelus määratakse ära koostamiseks kõik vajalikud komponendid. Nendeks on seadmete, sõlmede, detailide, kõikide valmiskujul ostetavate komponentide täielik loetelu. Sellisel kujul ei ole soovituslik seda kõike suuramahulisematel koostejoonistel näidata. Piisab rohkem suuremate sõlmede loetelust koos positsiooni numbrite ja tükiarvudega. Seda mitmel põhjusel: ei mahu ära, häirib joonise lugemist jms. Kui tuleb teha väike muudatus, ei pea kohe uut joonist välja printima. Koostejoonisel on konkreetselt sinna kuuluvad detailid ja komponendid numbriliselt positsioneeritud. Kogu selle info saab kätte eraldi seisvast dokumendist, mis on koostejoonise numbri järgi tuvastatav ja seal on loetletud kõikvajalik positsiooni numbrite järgi.

 

 

Toide ja juhtimine.

 

 

Kui tegemist ei ole just koduseks kasutamiseks mõeldud käsiajamiga siis on asi palju keerulisem. Seadmed vajavad siiski elektritoidet (vähemalt siseruumides) ja sellel töötavat automaatikat, mis juhib kõikide sõlmede tööd selleks eraldi kirjutatud programmide kogumist. Kogu liini ja kõike sinna kuuluvat juhib arvuti. Sellest ka nimetus CNC. Sellest on paari lausega lähemalt 3D CAD jooniste juures kirjutatud.

 

 

Dokumentatsioon tellijale.

 

 

Dokumentatsioon on ka tellijale vajalik. Kogu koostamiseks vajalikku paketti tellija ei saa. Ta saab kriitiliste sõlmede koostejoonised ja sinna juurde kuuluvaga seadme dokumentatsiooni. See võimaldab tellida viivitamatult uued asendusosad vastavalt dokumentatsioonile ja need välja vahetada. Samuti saab tellija kaasa liini, seadmete ja sõlmede hoolduseks vajaliku juhendi. Samuti liini või seadmete juhtimise automaatika programmi. Juba ammu saab liini programmi häälestada, täiustada ja korrigeerida eemalt kui tellija seda soovib ja turvalise ligipääsu tagab.

Küsi pakkumist