3D CAD joonised

3D CAD joonised.

 

 

3D CAD joonis ehk mudel hõlbustab ja automatiseerib aspekte, nagu simulatsioonide testimine, animeerimine, tehnilise joonise vormistamine  ja palju muud.

3D CAD projekteerimise tarkvaradel on enamusel juba sisse ehitatud CAD/CAM võimekus. Kaasaegsed CNC-töötlussüsteemid suudavad integreeritud arvutiga tõlgendada detaili geomeetriat otse 3D CAD-failist või saada vastu CAM-tarkvara G-koodi väljundit. Selles mõttes pole CNC-töötlusega detaili valmistamiseks 2D-joonist vaja.

 

Siiski on tungivalt soovitatav lisada oma tellimusele tehniline joonis, kuna sellel on teavet, mida STEP-failis ei esitata. Näiteks on tehniline joonis vajalik järgmistes olukordades:

  • Kui tolerantsid ja kriitilised mõõtmed on määratletud.
  • Kui teatud pinnad vajavad spetsiifilist viimistlust.
  • Kui teie kujundus sisaldab keermestamist.

 

 

Detaili mõõdud ja failid.

 

 

Detaili mõõdud antakse 3D CAD joonise failis edasi. Aja säästmiseks saate oma tehnilisele 2D joonisele märkida üldjuhul ainult kõige olulisemad mõõtmed. Need saab tootja töötlusprogramm´i sisestada. (tolerantsid, pinnaviimistlus, keermed jm.)

CNC-töötluses valdavalt kasutatavad failivormingud on STEP ja IGES. Need vormingud on avatud lähtekoodiga ja standardiseeritud ning neid saab kasutada erinevatel platvormidel. Parim tava failide vigastamise vältimiseks on eksportida mudelid STEP-failina otse oma 3D CAD-tarkvarast.

 

 

 

Nõuded projekteerijale.

 

 

Projekteerimisel arvestame erinevate teguritega. Kui vähegi võimalik lisame siseservadele raadiused. Enamik lõikeriistu freesimisel on silindrilised, seega on sisemiste teravate servade saavutamine keeruline ja kulukam. Väldime liiga õhukesed seinasid. Need võivad töötlemise ajal deformeeruda. Väga kitsaid tolerantse lisame põhjendatud vajadusel. See aitab vähendada töötlemise kulusid. Vaikimisi rakendatakse standardseid tolerantse vastavalt ISO 2768-m. Väldime ka tarbetute kujundite kasutamist.

 

 

CNC töötlemine.

 

 

CNC (Computer Numerically Controlled) töötlemine on tootmisprotsess, mille käigus eelprogrammeeritud arvutitarkvara dikteerib tööriistade ja masinate liikumist. Seda tüüpi masinate kasutamine võrreldes nii öelda käsitsi töötlemisega suurendab täpsust, tootmiskiirust, ohutust, tõhusust ja ennekõike kulude kokkuhoidu. Tänapäeval on CNC-masinate programmeerimiseks olemas suur hulk CAD/CAM-tarkvarapakette (CAD tähistab arvutipõhist disaini ja CAM arvutipõhist tootmist)

Tava frees-, trei-, puurpingil jne. detaili töötlemine nõuab ühte operaatorit masina kohta. Seda tüüpi pinkide automaatselt(CNC) juhitav töötlemine nõuab vähem masinaoperaatoreid, kuna üks kvalifitseeritud operaator saab korraga juhtida mitut masinat.

Küsi pakkumist